Condiții generale

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE www.eliteprecious.ro

Dragi clienți, 

Aceste condiții generale sunt menite să reglementeze relațiile dintre "IV 2007" Ltd., CUI: 175356748, având sediul social și adresa administrativă:  or. Sofia, raionul Pancharevo, cartierul rezidențial Pancharevo, Zona Detski grad 2, denumit în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, pe platforma de comerț electronic „www.eliteprecious.ro”.

Înainte de a utiliza site-ul, citiți cu atenție aceste informații și termenii și condițiile generale de mai jos.  Prezintă cerințele legislației bulgare și europene și, în special, din Legea privind protecția consumatorilor, Legea privind comerțul electronic, Regulamentul/UE/2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor.

Acești termeni și condiții generale fac parte din contractul încheiat între dvs. și „IV 2007” Ltd., precum și din acordul privind utilizarea site-ului www.eliteprecious.ro . Fiecare vizitator, indiferent dacă este sau nu înregistrat, utilizând site-ul, este de acord cu acești termeni. În caz de dezacord cu aceștia, vă rugăm să încetați imediat să utilizați site-ul web.

Următoarele informații fac parte din termenii comerciali dintre „IV 2007” Ltd. , în calitate de proprietar al site-ului www.eliteprecious.ro, reprezentând magazinul online și utilizatorii site-ului, cu privire la utilizarea acestuia și oportunitățile oferite acestuia pentru încheierea de contracte de cumpărare și vânzare la distanță.

INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR

DISPOZIȚII GENERALE

1.    În sensul acestor Termeni și condiții generale:
1.1.    „Produs” și „Bunuri” reprezintă articolele afișate pe site și oferite spre cumpărare.
1.2.    „Utilizator” este oricine a încărcat site-ul webwww.eliteprecious.ro

1.3.    „Utilizator înregistrat” este orice utilizator care și-a personalizat prezența pe site introducând un nume de utilizator și o parolă.

1.4. „Utilizator” este orice utilizator/utilizator înregistrat care este o persoană fizică și care achiziționează bunurile oferite pe site-ul www.eliteprecious.ro pentru uz personal, respectiv în volume și în scopuri care nu intră în sfera activității sale comerciale sau profesionale.
1.5.    „Comanda” este o ofertă făcută de un consumator înregistrat sau neînregistrat de a cumpăra bunuri în condițiile stabilite mai jos.
1.6.    „Furnizor” și „Vânzător” sunt:

a/Denumirea Furnizorului: IV 2007 Ltd.

b/Sediu social si adresa administrativă: or. Sofia, zona Pancharevo, cartierul rezidențial Pancharevo, Zona Detski grad nr. 2

c/Adresa pentru desfășurarea activității: or. Sofia, raionul Pancharevo, cartierul rezidențial Pancharevo, Zona Detski grad nr. 2

d/Adresa pentru corespondență și adresa pentru reclamațiile utilizatorilor:

Elite Precious, str. Solunska 8, Sofia 1000

e/Date de corespondenta: e-mail sales.ro@eliteprecious.com

telefon 0894 467641(luni - sâmb. ora 10 - 19) 

f/ Înregistrare registrele publice: CUI  175356748 

g/ Înregistrare în scopuri de TVA BG175356748


PĂRȚI
2.    Proprietarul site-ului www.eliteprecious.ro este IV 2007 Ltd. CUI 175356748, care companie este furnizor și vânzător al bunurilor oferite pe site.
3.    Părțile la prezentele condiții sunt utilizatorii și consumatorii în sensul p. 1.2, p. 1. 3 și p. 1 4.
4.    Site-ul www.eliteprecious.ro oferă pentru achiziționarea de bunuri persoanelor care au capacitate juridică peste 18 ani.
4.1 Prin acceptarea acestor termeni și condiții generale, consumatorii declară că au vârsta de 18 ani sau peste și că au capacitate juridică.
4.2 Dacă aveți vârsta sub 18 ani și/sau nu aveți capacitate juridică, vă rugăm să nu utilizați site-ul web.
4.3 Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul anumitor utilizatori la site-ul web și / sau la serviciile furnizate acestuia, cu condiția să existe dovezi că aceștia au vârsta sub 18 ani și / sau nu aveți capacitate juridică.

SCHIMB ELECTRONIC ȘI MESAJE COMERCIALE

5.    Atunci când vizitează site-ul web www.eliteprecious.ro sau trimite mesaje sub formă de e-mail, utilizatorii comunică cu furnizorul în formă electronică. Pentru nevoile de comunicare cu Utilizatorii, Furnizorul își rezervă dreptul de a utiliza astfel de metode electronice de comunicare. În acest sens, Utilizatorii își exprimă consimțământul pentru utilizarea acestui tip de comunicare și declară că acordurile, notificările, datele etc. transmise prin intermediul acesteia îndeplinesc cerințele legale care li se aplică în scris.
6.    Utilizatorii care nu sunt Utilizatori sunt de acord că Furnizorul platformei www.eliteprecious.ro are dreptul să le trimită e-mailuri în orice moment, inclusiv buletine informative sau oferte de cumpărare de bunuri, atât timp cât Utilizatorul este înregistrat în e-mail. magazinul Furnizorului pe platforma www.eliteprecious.ro .

6.1 Furnizorul nu are dreptul să trimită mesaje comerciale nesolicitate fără permisiunea prealabilă a Utilizatorului.
6.2 Furnizorul nu are dreptul să trimită comunicări comerciale nesolicitate persoanelor prevăzute la art. 6 alin. 2 din Legea privind comerțul electronic.
6.3 Furnizorul nu este responsabil pentru mesajele comerciale și mesajele comerciale nesolicitate trimise de terți (inclusiv agenții de publicitate, asociații etc.), indiferent dacă aceste mesaje sunt legate de utilizarea site-ului și de serviciile furnizate pe acesta.

OBIECT PREȚ. MODALITATE DE PLATĂ

7. Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorilor un catalog electronic de bunuri pe care Utilizatorul îl poate achiziționa plasând o comandă și plătind prețul de vânzare anunțat în conformitate cu aceste condiții și cerințele specifice suplimentare pentru bunuri individuale.
8. O descriere exactă a tipului, scopul, dimensiunea, compoziția și alte caracteristici ale bunurilor oferite prin intermediul site-ului sunt conținute lângă și sub fotografia produsului, precum și pe o sub pagină accesibilă făcând clic pe fotografie. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a lua o decizie de cumpărare.
9. 1. Prețul final al bunurilor, inclusiv TVA, este indicat în imediata apropiere a fotografiei produsului.
9. 2. Costul livrării depinde de valoarea bunurilor achiziționate și este după cum urmează:

a/ la un preț al mărfii până la 1200 RON cu TVA, taxa de livrare este de 25 RON. 

b/ la prețul al mărfii peste 1200 RON cu TVA, taxa de livrare este suportată în întregime de IV 2007 Ltd.

c/ în cazul livrării comandate la biroul companiei de curierat „DPD”, taxa de livrare este suportată în întregime de IV 2007 Ltd.

9. 3. Utilizatorii pot, la cererea lor, să primească bunurile într-un punct de lucru al IV 2007 Ltd., la alegerea lor.

10. Plata prețului final al bunurilor comandate (inclusiv TVA) se face integral înainte (plata prin transfer bancar) sau cel târziu la livrarea către consumator (mandat poștal). Detalii despre modalitatea de plată pot fi găsite la https://www.eliteprecious.ro/page/20/nachini-na-plashtane.html

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR ȘI ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT
11. 1. Utilizatorii acceptă acești termeni după cum urmează:
11.    2. Utilizatorii care nu se înregistrează pe site acceptă termenii încărcându-l și folosind serviciile furnizate pe acesta.
11. 3. Utilizatorii înregistrați acceptă acești termeni bifând caseta „Sunt de acord cu termenii site-ului” și făcând clic pe butonul „Finalizează comanda”. În acest fel, Utilizatorii fac o declarație electronică în sensul Legii privind serviciile de documente electronice și certificare electronică, în virtutea căreia declară că sunt familiarizați cu prezentele condiții, le acceptă și se angajează să le respecte.

11. 4.    Înainte de a încheia un contract de vânzare la distanță, Utilizatorul declară în mod explicit, făcând clic pe butonul „Finalizează comanda”, că înțelege și acceptă că încheie un contract de vânzare, în virtutea căruia se angajează furnizorului să plătească prețul de vânzare al produsului selectat de el bunuri.
11. 5.    Furnizorul confirmă imediat primirea declarațiilor utilizatorului prin trimiterea unui e-mail de confirmare utilizatorului cu conținutul cerut de lege.


MODIFICAREA CONDIȚIILOR

12.1 Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral condițiile actuale.
12.2.    Toate modificările aduse acestor termeni și condiții intră în vigoare după trimiterea e-mailurilor de notificare (e-mail) sau după publicarea lor pe site.
12.3.    Modificările condițiilor nu afectează relațiile dintre Utilizator și Furnizor, în legătură cu o cerere validă de cumpărare depusă înainte de notificare.

CATALOG ELECTRONIC

13.    Bunurile individuale sunt prezentate aranjate conform specificațiilor stabilite pe site.

13.2.    Fiecare prezentare conține informații de bază despre produsul oferit, indicarea prețului său final, material fotografic sau altă formă de imagine, specificând produsul, principalele caracteristici și dimensiuni ale produsului și/sau reguli speciale de livrare, dacă există.

13.3.    În plus față de o imagine, produsul este specificat printr-o descriere a compoziției, dimensiunilor și caracteristicilor sale și a altor date aplicabile.

13.4.    Prețul indicat al fiecărui produs este pentru o singură bucată / un pachet, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. Include prețul net al produsului și taxa pe valoarea adăugată acumulată (TVA) și toate celelalte impozite și taxe datorate.

13. 5. Produsele din catalogul „Verighete” nu au prețuri anunțate, întrucât valoarea lor este determinată de greutatea materialului utilizat și depinde de cerințele individuale ale clientului. În caz de interes și informații furnizate, IV 2007 Ltd. vă va prezenta o ofertă de preț.

13. 6. Prețul serviciului „Gravare” depinde de lungimea textului și de cerințele individuale suplimentare ale clientului. În caz de interes și informații furnizate, IV 2007 Ltd. vă va prezenta o ofertă de preț.


COMANDĂ

14. 1. Utilizatorii încheie un contract pentru vânzarea de bunuri pe platforma www.eliteprecious.ro conform următoarei proceduri:

1. Conectarea la sistemul de comandă de pe platforma www.eliteprecious.ro

2. Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite de Furnizor pe platforma www.eliteprecious.ro și adăugarea lor la lista bunurilor pentru cumpărare.

3. Furnizarea datelor necesare pentru individualizarea Utilizatorului ca parte la contract.

4. Furnizarea de date de livrare;

5. Alegerea metodei și a timpului de plată a prețului.

6. Confirmarea comenzii și trimiterea unei declarații fără ambiguități pentru încheierea unui contract obligatoriu de vânzare, prin activarea butonului „FINALIZAȚI COMANDA”.

14. 2. Comanda de livrare a bunurilor se face prin completarea formularelor prezentate pe site.

15.1. Utilizatorul se obligă să indice detaliile exacte ale persoanei care va primi bunurile, precum și locul de livrare.
15.2. Selectarea mărfurilor se face făcând clic pe butonul „Adaugă în coș”, aflat în catalogul electronic imediat sub descrierea produsului.
15.3 Comanda descrie automat bunurile selectate, cantitatea acestora, prețul lor final, inclusiv TVA, precum și prețul total, inclusiv TVA pentru toate bunurile incluse în comandă.
15.4. În orice moment înainte de a trimite comanda, Utilizatorul poate elimina din formular un produs selectat de el și/sau adăuga altul. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile la introducerea informațiilor nu mai târziu de transmiterea declarației de încheiere a contractului către Furnizor pe platforma www.eliteprecious.ro.

15.5. Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator la înregistrare, dacă Utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.

15. 6. Comanda se formează prin apăsarea butonului „Finalizează comanda”, situat imediat sub valoarea totală a produselor comandate.
15. 7.  Formularul de comandă necesită introducerea numelui și prenumelui persoanei care va primi bunurile, adresa sa de e-mail, telefonul și adresa de livrare, precum și o metodă de plată specificată.
15. 8. Formarea finală și trimiterea comenzii se face prin apăsarea butonului „Finalizați comanda”. Această acțiune este o declarație de intenție, care se leagă de forța unei oferte făcute de Utilizator Furnizorului în conformitate cu prevederile Legii privind obligațiilor și contractelor (LOC).
15.9. După primirea comenzii, Furnizorul contactează Utilizatorul prin telefon sau e-mail.
15. 10. Utilizatorul trebuie să confirme imediat comanda în mod explicit.
15. 11. Comanda nu obligă Furnizorul în cazul în care Utilizatorul nu a indicat în acesta mijloace de contact (număr de telefon sau adresă de e-mail), precum și în cazul în care nu poate fi găsit prin intermediul mijloacelor de contact indicate sau în cazul în care același lucru nu confirmă sau refuză comanda.
16. Dacă, după primirea unei comenzi, Furnizorul constată că produsul comandat nu mai este disponibil sau din alte motive obiective nu poate fi livrat, acesta trebuie să notifice imediat Utilizatorul prin telefon sau e-mail.

17. Contractul este considerat încheiat la plata prețului.

18. 1.  Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate de cumpărare și vânzare a bunurilor, declarate de Utilizatori, indiferent de faptul că sunt selectați cu o singură declarație electronică și dintr-o listă de bunuri pentru cumpărare.

18. 2.  Furnizorul poate organiza împreună sau separat livrarea bunurilor comandate împreună cu contractele de vânzare separate.

18. 3. Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare. Exercitarea drepturilor cu privire la bunurile livrate nu afectează și nu are niciun efect în ceea ce privește contractele de cumpărare și vânzare a altor bunuri. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de „consumator” în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare a anumitor bunuri nu afectează contractele de vânzare a altor bunuri livrate consumatorului .

18. 4.  Atunci când își exercită drepturile prevăzute în contractul de vânzare, utilizatorul este obligat să indice cu precizie și fără echivoc contractul și bunurile pentru care exercită drepturile.

LIVRARE
20. Livrarea bunurilor comandate se face printr-un serviciu de curierat sau personal de către furnizor în conformitate cu aceste condiții. Utilizatorul are dreptul de a-și exprima dorința de a primi bunurile pe un punct de lucru la alegerea sa al IV 2007" Ltd.. În acest caz, costurile de transport sunt pe cheltuiala Utilizatorului.

21. 1. Perioada de livrare curge de la momentul confirmării comenzii și este în conformitate cu acordul dintre părți. Dacă nu există o stipulare explicită pentru timpul de livrare, termenul standard pentru livrarea normală către serviciul de curierat respectiv, în funcție de locul de livrare.

21. 2. În cazul în care Furnizorul de pe platforma www.eliteprecious.ro nu poate îndeplini contractul datorită faptului că nu are bunurile comandate, este obligat să notifice Utilizatorul și să restituie sumele plătite de acesta.

22. 1. Atunci când este livrat unui consumator, simultan cu livrarea bunurilor, Furnizorul va transmite consumatorului o confirmare a contractului încheiat pe un suport durabil, care conține informațiile obligatorii în temeiul art. 47 din Legea privind protecția consumatorilor (CPC).
22. 2. Bunurile comandate sunt livrate la adresa indicată de Utilizator, cu condiția ca acestea să fie corecte și valabile. Utilizatorul se angajează să ofere acces și posibilitatea de a primi bunurile comandate.
22. 3. Bunurile comandate sunt livrate în ambalaje corespunzătoare, în funcție de tipul, dimensiunea și metoda de livrare a acestora.
22. 4. Dacă Utilizatorul nu este găsit în perioada de livrare la adresa specificată sau dacă Utilizatorul nu oferă acces și posibilitatea de a primi, Furnizorul este eliberat de obligația sa de a îndeplini comanda, iar costurile de livrare sunt suportate de Utilizator.
22. 5. În cazul în care utilizatorul își confirmă dorința de a primi bunurile comandate după perioada de livrare, costurile livrării suplimentare sunt pe cheltuiala sa.
22. 6. Bunurile comandate pot fi primite și de o terță persoană autorizată, cu condiția să confirme a identității bunurilor comandate și primite.
22. 7. Terțul care a acceptat livrarea nu are dreptul să returneze bunurile sau să se opună livrării.

23. 1. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și livrării și dacă nu îndeplinește cerințele de a notifica imediat Furnizorul pe platforma www.eliteprecious.ro

23. 2.  Dacă Utilizatorul nu notifică Furnizorul pe platforma www.eliteprecious.ro , bunurile sunt considerate aprobate ca îndeplinind cerințele convenite, cu excepția defectelor ascunse.

24. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru livrarea întârziată sau neefectuată în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de internet, motive tehnice sau de altă natură obiective, inclusiv ordinele autorităților competente ale statului.


RENUNȚAREA LA CONTRACT DIN PARTEA UTILIZATORILOR

25. 1. Numai utilizatorii care au statutul de Utilizatori au dreptul să se retragă din contract. Un Utilizator care a trimis și a confirmat o comandă are dreptul să renunțe la contract în termen de 14 zile de la data următoare datei primirii bunurilor. În cazul exercitării dreptului de retragere, se consideră că Utilizatorul a exercitat și dreptul de retragere în ceea ce privește conținutul bonus al produsului.
25. 2. Exercitarea dreptului de renunțare duce la încetarea relației contractuale dintre Utilizator și Furnizor, deoarece Utilizatorul este obligat să returneze bunurile primite și Furnizorul fondurile primite. Pentru ca refuzul să intre în vigoare, Utilizatorul este obligat să informeze în mod explicit Furnizorul despre decizia sa înainte de expirarea perioadei de 14 zile pentru refuz. Termenul curge din ziua următoare zilei de primire a bunurilor de către Utilizator sau o terță parte desemnată de acesta. Avizul de refuz este trimis în scris la adresa Furnizorului, electronic, prin intermediul site-ului www.eliteprecious.ro sau într-un alt mod adecvat la adresa specificată de Furnizor.
25. 3. Pentru a-și exercita dreptul de renunțare, Utilizatorul poate utiliza formularul standard de renunțare care reprezintăAnexa nr. 6 la Legea privind protecția consumatorilor/Anexa 1B la Directiva 2011/83/ și anexată la acești termeni și condiții generale sau să își declare decizia într-un alt mod, dar aceeași trebuie să fie clară și fără ambiguități.
25. 4. În cazul în care cererea de refuz se face prin intermediul site-ului www.eliteprecious.ro, Furnizorul va trimite imediat o confirmare către Utilizator pentru a primi refuzul său.

26. 1. La exercitarea dreptului de refuz, Furnizorul rambursează Utilizatorului suma plătită de acesta în termen de 14 zile de la primirea notificării de retragere, utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Utilizator, cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost de acord în mod expres să primească banii înapoi printr-o altă modalitate. 

26. 2. În termen de 14 zile de la data la care și-a trimis notificarea de renunțare la contract, Utilizatorul returnează Furnizorului bunurile primite în stare comercială bună, împreună cu ambalajul acestora și documentația însoțitoare la: or. Sofia, str. Solunska 8.

26. 2. Utilizatorul are dreptul de a amâna rambursarea până la returnarea bunurilor sau până când Utilizatorul îi furnizează dovada că a trimis bunurile înapoi, în funcție de care dintre cele două evenimente au avut loc anterior.

27. În cazul în care bunurile sunt folosite de Utilizator pentru nevoi sau într-un alt mod decât testarea lor, necesare pentru a-și stabili natura, caracteristicile și buna funcționare, au un aspect comercial slab, deteriorate, uzate sau valoarea lor este redusă într-un alt mod, Utilizatorul trebuie să aibă o despăgubire a Furnizorului, care poate fi dedusă din prețul de vânzare recuperabil.

28. 1. Cu excepția cazurilor de mai sus, consumatorul poate refuza să primească bunurile dacă:
    a / bunurile livrate nu corespund cu cele comandate de Utilizator sau
b / bunurile au suferit daune în timpul transportului.
Refuzul de a primi bunurile livrate este format într-un proces-verbal în momentul livrării.
28. 2. Anularea poate fi făcută numai în momentul livrării.

29. Consumatorul nu poate refuza să primească bunurile livrate din alte motive decât cele specificate.

GARANȚII ȘI RECLAMAȚII

30. 1. Numai utilizatorii care au calitatea de Utilizatori au dreptul la reclamații conform acestei secțiuni a Termenilor și Condițiilor.

30. 2. După plata și primirea bunurilor livrate, Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație în prezența unui defect care exista la momentul livrării, conform cap. V, secțiunile II și III din LOC. Drepturile consumatorului în cazul reclamațiilor sunt specificate în art. 112 - 115 LOC. În cazul unui eveniment de garanție, Utilizatorul trebuie să furnizeze bunurile Furnizorului pentru a evalua temeinicia reclamației.

31. Pentru clienții non-utilizatori, perioadele de garanție sunt următoarele:

a/ 6 luni  pentru toate bijuteriile din aur, 

b/ 1 /un/ an pentru bijuteriile cu diamante.

CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CONSUMATORILOR

32. 1. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Politica IV 2007 Ltd. privind datele cu caracter personal, la care puteți accesa aici Politica privind datele cu caracter personal.

32. 2. Pentru a încheia și executa contractele de vânzare prin intermediul site-ului web, Furnizorul colectează și procesează următoarele informații despre Utilizatori:
- numele personal, patronimicul și prenumele
- adresa actuală (indiferent de permanentă, actuală sau altele), în scopul livrării
- adresa de e-mail
- numărul de telefon (telefon fix, mobil sau altul) pentru contact cu privire la livrare.
- adresa de e-mail a unui utilizator înregistrat
- adresa IP a utilizatorului
- alte informații privind traficul și parametrii tehnici ai site-ului (ora și data vizitei, cât a durat utilizarea site-ului, cât a durat încărcarea site-ul și fiecare pagină, cât de exact este utilizat, ce produse și servicii consideră etc.)
32. 3. Informațiile sunt colectate prin tehnologia cookie-urilor, web-balize etc.

33.1 Fișierele din această secțiune aflate pe hard disk-ul dvs. de pe site nu afectează în niciun fel sistemul de operare, resursele și funcționalitatea acestuia, nu vă amenință în niciun fel software-ul, hardware-ul, securitatea și pot fi șterse în orice moment timpul.
33.2 Utilizatorul poate interzice oricând acceptarea fișierelor din acest articol prin configurarea browserului său de internet.

34. Informațiile colectate sunt utilizate numai pentru:
- Întreținerea și funcționarea fiabilă a unui site web de înaltă calitate și îmbunătățirea nivelului de servicii oferite;
- Furnizarea informațiilor și tranzacțiilor dorite de Utilizatori;
- Personalizarea activității în funcție de profilul cumpărătorului;
- Comunicare între Furnizor și Utilizatori;
- Efectuarea de cercetări și îmbunătățiri în serviciile pe care le oferim;
- Identificarea și eliminarea neregulilor tehnice;
- Analiza comportamentului site-ului și a Utilizatorilor;

35. Furnizorul se obligă să nu dezvăluie informații personale despre utilizatori și să nu furnizeze informațiile colectate unor terți, cu excepția cazului în care:
- a primit acordul explicit al Utilizatorului;
- informațiile sunt solicitate de către organele de stat și oficialii, care, în conformitate cu legislația bulgară actuală, sunt autorizați să solicite și să colecteze aceste informații, în conformitate cu procedurile legale;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

36. Utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal la dispoziția lor, permițând identificarea lor ca persoane, dar aceasta va include și închiderea numelui de utilizator și a parolei. Utilizatorii sunt de acord că acest lucru poate duce la întârzieri sau incapacitatea de a efectua livrări, caz în care Furnizorul nu va fi responsabil pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

37. Prelucrarea datelor colectate se efectuează în conformitate cu prevederile acestor condiții și prevederile legislației actuale ale Republicii Bulgaria și ale Regulamentului 2016/679.

38. Folosim următorul cookie pentru a vă oferi un serviciu de internet mai bun și personalizat - MIPHPF_SESSION3002259773, care este destinat stocării ID-ului dvs. de sesiune. Cookie-ul nu afișează informații personale din care poate fi stabilită identitatea unei entități.

39. În orice moment, Furnizorul de pe platforma www.eliteprecious.ro are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecărei circumstanțe și a datelor personale anunțate în timpul înregistrării.


ALTELE

40. Site-ulwww.eliteprecious.ro împreună cu toate textele, imaginile, fișierele, desenele, siglele și multe altele. elementele care constituie site-ul web sunt proprietatea IV 2007 LTD..

41. IV 2007 LTD. intră în domeniul de aplicare al comisiei de conciliere din cadrul Comisiei pentru protecția consumatorilor, ca organism de soluționare alternativă a litigiilor -kzp.bg.

42. 1. Link-ul electronic către platforma europeană de soluționare a litigiilor online cel care poate fi utilizat de utilizatori este

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

42.2. Utilizatorii site-ului www.eliteprecious.ro nu au dreptul de a distribui, modifica (edita), copia (cu excepția scopurilor necomerciale, personale), transmite, expune, reproduce, reproduce, publica, crea materiale secundare, transfera, vinde sau în orice alt mod, utilizați conținut de pe site fără permisiunea expresă scrisă a IV 2007 Ltd.
42.3. Este interzisă folosirea site-ului și a adreselor de e-mail ale IV 2007 Ltd. pentru a trimite sau transmite orice materiale care conțin ilegal, amenințător, fals, înșelător, jignitor, abuziv, rușinos, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incitant, conținut pornografic sau incorect din punct de vedere religios sau orice material care stabilește sau încurajează o conduită care ar fi considerată o infracțiune, ar duce la răspundere civilă sau penală sau ar încălca în alt mod legea.
42. 4. Este interzisă utilizarea Site-ului în scopuri publicitare sau orice altă formă de atragere a clienților fără permisiunea scrisă a IV 2007 Ltd.

43. Furnizorul nu este responsabil:
- pentru acțiuni efectuate prin intermediul sau pe site-ul web de către Utilizatori, inclusiv prin acces neautorizat la acesta.
- pentru daune și profituri pierdute rezultate din utilizarea, accesul, conținutul sau fiabilitatea informațiilor de pe alte site-uri web și resurse la care Furnizorul furnizează hyperlinkuri prin intermediul site-ului web.
- pentru daune directe, indirecte, accidentale, consecințe cauzate de incapacitatea de a utiliza site-ul web sau părți ale acestuia din motive tehnice.

44. Toate drepturile de autor, mărcile comerciale, desenele, drepturile bazei de date și alte proprietăți intelectuale sunt proprietatea proprietarilor lor de drept.

45. În caz de conflict între acești termeni și condiții generale într-un contract special între Furnizor pe platforma www.eliteprecious.ro și Utilizator, prevederile contractului special vor prevala.

46. Eventuala invaliditate a oricăreia dintre prevederile acestor termeni și condiții generale nu va duce la invaliditatea întregului contract.

47. Legile României se vor aplica problemelor care nu sunt reglementate în prezentul Acord, referitoare la executarea și interpretarea prezentului Acord.Anexa nr. 1 - Formular standard pentru exercitarea dreptului de renunțare la contract


Formular standard pentru exercitarea dreptului de renunțare la contract:

(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să renunțați la contract)

În atenția IV 2007 Ltd.,  or. Sofia, Pancharevo, zona Detski grad, e-mail sales.ro@eliteprecious.com):

- Prin prezenta informez/informăm* că renunț/renunțăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziționarea următoarelor bunuri*/pentru furnizarea următorului serviciu*

- Comandat la*/primit la*

- Numele utilizatorului (utilizatorilor)

- Adresa utilizatorului (utilizatorilor)

- Semnătura utilizatorului (utilizatorilor) (numai dacă acest formular este pe hârtie)

- Data

------------------------------------------------------

*A se tăia mențiunile inutile.


Anexa nr. 2 - Informații despre exercitarea dreptului de renunțare la contract


Informații despre exercitarea dreptului de renunțare la contract


І. Instrucțiuni standard legate de renunțare:

  1. Dreptul de renunța la un contract la distanță sau în afara unui punct de lucru.
  2. Aveți dreptul să renunțați la acest contract, fără a da motive, în termen de 14 zile.
  3. Perioada de renunțare este de 14 zile de la data la care dvs. sau un terț, altul decât transportatorul și specificat de dvs., ați intrat în posesia bunurilor.
  4. Pentru a vă exercita dreptul de renunțare trebuie să ne anunțați cu privire la datele de contact furnizate la www.eliteprecious.ro și la decizia dvs. de a renunța la contract cu o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
  5. Puteți utiliza formularul standard de renunțare furnizat, dar acest lucru nu este necesar. De asemenea, puteți completa și trimite în format electronic formularul standard de renunțare sau altă cerere de retragere fără echivoc pe site-ul nostru www.eliteprecious.ro . Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite imediat un mesaj de confirmare persistent (de exemplu, prin e-mail).
  6. Pentru a respecta perioada de renunțare, este suficient să vă trimiteți notificarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.


ІІ. Acțiunea renunțării

  1. Dacă renunțați acest contract, vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de expediere (cu excepția costurilor suplimentare asociate metodei de expediere alese, altele decât cea mai ieftină metodă de expediere standard, oferită de noi), fără întârziere nejustificată și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne informați despre decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom face rambursarea în contul bancar specificat de dvs.; în orice caz, această rambursare nu va fi cu niciun cost.
  2. Avem dreptul de a amâna rambursările până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada că ați trimis bunurile înapoi, oricare ar fi primul.
  3. Trebuie să suportați costul direct al returnării bunurilor. Costul nu este de așteptat să depășească aproximativ valoarea livrării sau a serviciului de curierat standard.
  4. Sunteți singurul responsabil pentru reducerea valorii mărfurilor ca urmare a testării acestora, în afară de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a acestora.


Pentru mai multe informații despre utilizatori, consultați www.eliteprecious.ro